Tabel de vizualizare online


Inserarea unui tabel

Faceţi clic pe Creare. Faceţi clic pe Finalizat. Noile tabele de fapte, tabele de dimensiuni şi reuniri sunt afişate în Data Modeler.

Noile vizualizări sunt afişate în panoul Bază de date.

tabel de vizualizare online

Crearea individuală a tabelelor de fapte Puteţi adăuga tabele sursă individuale, care conţin date ale faptelor în modelul dvs. Dacă aveţi tabele sursă dimensionale distincte cu date de fapte, precum într-o sursă stea, le puteţi adăuga individual în modelul dvs.

De exemplu, dacă aveţi un tabel sursă care conţine doar subindicatori pt. Alternativ, sursele cu informaţii despre fapte pot fi împrăştiate în mai multe tabele, precum sursele de tranzacţii normalizate.

tabel de vizualizare online

În acest caz, creaţi mai întâi vizualizări tabel de vizualizare online pt. Pentru informaţii despre crearea vizualizărilor, consultaţi Definirea vizualizărilor sursă. Pentru informaţii despre modelarea diferitelor tipuri de surse, consultaţi Planificarea unui model de date. Sugestie: Creaţi vizualizări sursă ca bază pt. Crearea unui tabel de fapte bazat pe vizualizări sursă oferă flexibilitate mai mare decât utilizarea directă a tabelelor sursă.

Adăugarea tabelelor de fapte şi de dimensiuni într-un model de date

Când utilizaţi această metodă pt. După blocarea modelului, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni pt. Din meniul Bază de date din panoul din stânga, faceţi clic dreapta pe tabel sau vizualizare, apoi faceţi clic pe Adăugare la model, apoi pe Adăugare ca tabel de fapte. Din meniul Bază de date din panoul din stânga, faceţi clic pe Acţiuni pt.

Din editorul Tabel bază de date sau Vizualizare pt. În panoul din dreapta, faceţi clic pe Adăugare în zona Tabele de fapte din Model de date.

Stay in the know

Apoi, selectaţi una sau mai multe tabele şi vizualizări sursă din lista Obiecte BD şi faceţi clic pe OK. Pentru a copia un tabel de fapte existent, faceţi clic pe Acţiuni tabel de fapte pt. Consultaţi şi Copierea obiectelor modelului. După adăugarea tabelului sau vizualizării sursă în model, puteţi edita tabelul de fapte.

tabel de vizualizare online

Consultaţi Editarea tabelelor de fapte şi de dimensiuni Crearea individuală a tabelelor de dimensiuni Puteţi adăuga tabele sursă individuale, care conţin date ale dimensiunilor în modelul dvs. Dacă aveţi tabele sursă dimensionale distincte, precum într-o sursă stea, le puteţi adăuga individual în modelul dvs. De exemplu, dacă aveţi un tabel sursă care conţine doar atribute ale clientului, puteţi utiliza această metodă pt.

SAN FRANCISCO

Ca alternativă, pt. Crearea unui tabel de dimensiuni bazat pe vizualizări sursă oferă flexibilitate mai mare decât utilizarea directă a tabelelor sursă. Din meniul Bază de date din panoul din stânga, faceţi clic dreapta pe tabel sau vizualizare, faceţi clic pe Adăugare la model, apoi selectaţi Adăugare ca tabel de dimensiuni.

Din meniul Bază de date din panoul din stânga, faceţi clic pe Acţiuni tabel sau pe Acţiuni vizualizare pt.

Utilizarea unei vizualizări foaie de date web într-o aplicație Access

Faceţi clic pe Adăugare în zona Tabele de dimensiuni, apoi selectaţi Adăugare tabele bază de date. Din lista Obiecte bază de date, selectaţi una sau mai multe surse, apoi faceţi clic pe OK. Din editorul Tabel sau vizualizare bază de date pt. Pentru a copia un tabel de dimensiuni existent, faceţi clic pe Acţiuni tabel de dimensiuni pt.

După adăugarea tabelului sau vizualizării sursă în model, puteţi edita tabelul de dimensiuni.

Consultaţi Editarea tabelelor de fapte şi de dimensiuni Editarea tabelelor de fapte şi de dimensiuni Puteţi să editaţi proprietăţile tabelelor de fapte şi de dimensiuni din modelul dvs. În Data Modeler, blocaţi modelul pt.

tabel de vizualizare online

Faceţi clic pe tabelul de fapte sau de dimensiuni pe care doriţi să-l editaţi. Modificaţi setările din fila Prezentare generală după necesităţi: Câmp sau element Descriere Dimensiune temporală Doar pt.

Utilizarea categoriilor inteligente în Numbers

Specifică faptul că ierarhiile pt. Activare niveluri omise şi Activare ierarhii neechilibrate Doar pt. Setaţi proprietăţile pt. Consultaţi Setarea proprietăţilor tabelelor de dimensiuni pt. Listă de coloane Faceţi clic pe linkul pt. Sau faceţi clic dreapta pe rândul pt. Consultaţi Editarea coloanelor. Agregare Doar pt. Faceţi clic pt. Tipurile de agregări includ: Fără: Nu se aplică nicio agregare. Sumă: Calculează suma adunând toate valorile.

Medie: Calculează valoarea medie. Mediană: Calculează valoarea mediană. Număr: Calculează numărul de rânduri care nu sunt nule. Număr distinct: Calculează numărul de rânduri care nu sunt nule.

Crearea și folosirea tabelelor personalizate

Fiecare de ce îmi pierd rapid vederea distinctă a unui rând este numărată doar o dată. Maxim: Calculează valoarea numerică cea mai mare. Minim: Calculează valoarea numerică cea mai mică. Primul: Selectează prima apariţie a elementului. Ultimul: Selectează ultima apariţie a elementului.

Abatere standard: Calculează abaterea standard pt.

  • Crearea și folosirea tabelelor personalizate - Google Analytics Ajutor
  • Documente Google: creați și editați documente online, gratuit.
  • Inserarea unui tabel
  • Utilizarea unei vizualizări foaie de date web într-o aplicație Access Access pentru Microsoft Access Access Access Mai multe

Abatere standard Toate valorile tabel de vizualizare online Calculează abaterea standard utilizând formula pt. Sugestie: Anumiţi subindicatori calculaţi afişează Pre-agregat pt. Aceşti subindicatori au calcule ce implică subindicatori care au deja o metodă de agregare aplicată. Pentru a edita un calcul care conţine subindicatori pre-agregaţi, faceţi clic pe tabel de vizualizare online coloanei. Consultaţi şi Crearea subindicatorilor calculaţi. Disponibil Faceţi clic pt.