Arte vizuale. Diferența dintre Arte Plastice și Arte Vizuale: Arte Plastice vs. Arte Vizuale - - Educație


Arte vizuale

Absolvenţii vor avea capacitatea de a se exprima vizual într-un mod autentic, în raport cu noile concepte şi tendințe stilistice din arta contemporană precum şi posibilitatea de a relaţiona cu factori socio-economici de care depinde evoluția lor în domeniu galerii, muzee, şcoli, asociații, fundații şi institute culturale. Autorizat provizoriu în programul a fost acreditat distinct pe cele trei direcții de specializare în și reevaluat periodic conform legislației în viguare.

Arte vizuale

Beneficiază de aportul unor cadre didactice cu o prestigioasă activitate de creație artistică la nivel național și internațional și o dinamică a evenimentelor extracurriculare oferite studenților, printre care inițierea Festivalului studențesc StudentFEST, Bienala de desen, Bienala de afiș și ilustrație de carte, simpozioane de pictură și sculptură.

Traseul Arte vizuale Programul de studiu Arte Plastice -Pictură reprezintă o direcţie de studiu a programului mai larg, destinat Artelor vizuale, venind, pe lângă bagajul de cunoştinţe Arte vizuale aptitudini generale ale acestuia, cu anumite caracteristici specifice picturii. Astfel, asimilarea unor cunoştinte fundamentale de teoria culorii, de tehnica şi tehnologia picturii, de utilizarea materialelor de lucru specifice este prioritară, atât din perspectiva tradiţiei picturii, cât şi dintr-o perspectivă inovativă regăsită la nivelul unor discipline propuseorientată spre noile medii şi noile tehnologii, care pot constitui un suport în reevaluarea şi revalorificarea picturii în Arte vizuale cu provocările de actualitate din câmpul artei, ce va fi aprofundată la nivelul masteral.

Arte vizuale

Programul de studii universitare Arte Plastice-Grafică Arte vizuale un profil aparte conturat prin asocierea dintre studiul fundamental al graficii de Arte vizuale şi al gravurii cu pregătirea complementară orientată către ramura aplicativă a graficii publicitare şi de carte. Dobândirea competenţelor profesionale sunt orientate pe cunoaşterea și explorarea creativă a limbajului și instrumentarului de comunicare vizuală, a tehnicilor de reprezentare ale desenului și culorii, Arte vizuale gravurii, cărții și ilustrației de carte şi ale tehnologiilor informaţionale, necesare transpunerii în material a proiectelor artistice.

Arte vizuale

Totodată, disciplinele și temele de studiu sunt concordante cu tendințele artei contemporane, printr-o înnoire continuaă a conceptelor despre artă și incursiunile creative în arealul de semnificare. Sunt încurajate formarea abilităţilor de comunicare artistică şi gestionarea cunoștințelor dobândite prin demonstrarea deprinderilor, argumentarea proiectelor de creație, utilizarea terminologiei de specialitate, evaluarea constructivă a demersului artistic sub aspect formal, Arte Arte vizuale stilului şi al tehnicii în domeniile de manifestare specifice graficii.

Inteligența artificială a inspirat numeroase aplicații creative, inclusiv utilizarea sa pentru a produce arte vizuale. Artificial Intelligence has inspired numerous creative applications including its usage to produce visual art. Între - a coordonat programele de arte vizuale, literatură, arhitectură și design la ICR Londra. Between she coordinated the visual artliterature, architecture and design programs for the London branch of the Romanian Cultural Institute.

Oferta educaţională, modul de predare şi asimilare a conţinutului disciplinelor alături de libertatea de informare şi recunoaştere a surselor alternative a fiecărui student, ţine cont de caracterul singular al experienţei şi formării individuale. Programul de studii al specializării Arte Plastice-Sculptură conţine discipline teoretice şi practice din domeniul artelor vizuale. Formează profesionişti capabili de a păstra şi de a cultiva valorile tradiţionale în sculptură, de a sonda structurile arhetipale ale formei, Arte vizuale a asimila specificul noilor limbaje vizuale din sculptura contemporană, prin folosirea tehnice tradiţionale şi soluţiilor inovatoare.

Arte vizuale Arta este un cuvânt generic care cuprinde o mulțime de activități și creații. Chiar din momentul în care omul locuia în peșteri și animale vânate, Arte vizuale sa angajat în activități artistice precum pictura, desenarea, sculptura, tatuarea și așa mai departe. Ne gândim la artă ca la un om care schițează ceva cu creion pe hârtie, un artist care creează o pictură sau cineva cântând sau dansând.

Practicile se desfășoară în baza acordurilor instituționale cu parteneri precum: muzee de artă, licee de artă, galerii de artă, colecţii de artă, biblioteci, institute de cultură, muzee de artă populară, case de cultură, asociaţii şi fundaţii de artă, organizaţii profesionale, comunităţi artistice, tabere de creaţie: Casa de Cultură Petroşani, Pensiunea Panorama Ghelari, Arsenal Parc Sebeş, Asociaţia PAO — atelier experimental Potoc, FAD, Liceul de Artă, Timișoara, ș.

Puncte tari Facilitatea trecerii de la şcoală la inserţia pe piaţa muncii are loc prin Arte vizuale identificarea posibilităţilor, instituţiilor şi surselor de formare complementară, aplicată și nu în ultimul rând dobândirea unei experiențe dotorate programelor de mobilitate a studenţilor, organizarea de manifestări culturale, expoziţionale, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Arte vizuale

Cadrul institutional facilitează accesul în galerii, practicile de specialitate, accesul la mijloace fixe și mobile, publicări de articole, organizarea concursurilor de creație destinate elevilor, organizări de expozitii ale studenților, premii, consiliere socio-profesională, participări la expozitii nationale, internationale, participari la schimburi interinstitutionale.

Fiecare student poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru această activitate 60 de ore. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă, costituind o experienţă de Arte vizuale utilă în vederea angajării.

Descrierea specializarii Programului de studii Conservare-restaurare se încadrează în domeniul Arte vizuale şi corespunde ariei de preocupări specifice domeniului patrimoniului cultural material naţional mobil şi imobil.

Este o specializare bazata pe multidisciplinaritate, bazata pe colaborari interinstitutionale, nationale si transfrontaliere.