Viziune și procese mentale.


condimente pentru a îmbunătăți vederea

Precursori[ modificare modificare sursă ] Psihologia fusese definită de William James ca "știință a vieții mentale". Dar la începutul anilorun număr din ce în ce mai mare de psihologi au criticat abordarea studiului proceselor mentale conștiente și inconștiente de pînă atunci.

Aceste critici făceau referire la fidelitatea și utilitatea metodei introspecției, în care subiectul era rugat să descrie propriile sale procese mentale pe parcursul mai multor sarcini.

O altă țintă o reprezenta teoria lui Freud despre motivele inconștiente. În încercarea unui demers metodologic mult mai științific și mai riguros, s-a trecut gradat de la cercetarea proceselor mentale invizibile, la studiul comportamentelor ce puteau fi observate direct.

Meniu de navigare

Această abordare, cunoscută sub denumirea de behaviorisma revoluționat viziune și procese mentale psihologiei și a rămas curentul dominant pentru următorii 50 de ani. La începutul secolului XX o serie de psihologi, nemulțumiți de lipsa caracterului practic și evolutiv al științei psihologice europene, au inițiat în America reacții critice la adresa psihologiei tradiționale. Primele critici au venit din partea filozofilor, în special James și Dewey, care susțineau că nu este adevărat ceea ce corespunde realității, căci gândirea nu reflectă realitatea, ci doar elaborează reguli sau instrumente care facilitează acțiunea practică a individului, ceea ce făcea inutilă preocuparea pentru subiectivitatea umană.

Al doilea atac al introspecționismului a venit din partea zoopsihologilor, care explicau comportamentul prin ideea că organismul este o mașină chimică pusă în mișcare de forțe externe, extinzând teoria tropismelor de la plante la animale Jaques Loeb : Zoopsihologii recomandă metode obiective pentru studierea comportamentului, ca: tehnica labirinturilor, tehnica reflexelor condiționate, etc.

cum să îmbunătățim vederea rapidă

Al treilea atac al introspecționismului a venit din partea psihologiei generale, prin cercetătorul american James și danezul Lange, care au concluzionat că emoțiile nu au o sursă în centrii nervoși superiori, ci în viziune și procese mentale organismului, adică în modificările ce au loc în organism. Edward Lee Thorndike Printre primii fondatori ai behaviorismului s-a aflat și psihologul american Edward Lee Thorndike. În Thorndike a realizat o serie de experimente ce vizau modul de învățare al animalelor.

hipermetropie 3 8

Într-unul din studii, acesta a pus o pisică într-o cușcă, iar în afara cuștii, o bucata de hrană. Apoi a măsurat timpul în care animalul învață și reușește să deschidă ușa cutiei pentru a ajunge la hrană. Supunînd pisica aceleiași acțiuni de mai multe ori, a văzut că aceasta repetă comportamentele care au dus la succes și, în încercări succesive, scapă din ce în ce mai repede și mai ușor din cușcă.

viziunea 110 la 110

Viziune satirică urma acestui experiment, Thorndike a propus o "lege", conform căreia comportamentele urmate de o întărire pozitiva recompensa se vor repeta, iar cele urmate de o întărire negativă ori fără întărire nu vor fi învățate și se "pierd". Secenov Ivan Petrovici Pavlov În psihologul rus Ivan Petrovici Pavlovcare cîștigase cu doi ani în urmă premiul Nobelformulează unul dintre principiile celei mai importante ale învățării.

Acesta investigase procesele digestive la cîini, măsurînd cantitatea de saliva secretată în momentul în care acestora li se punea o bucată de hrană în gură. După măsurători repetate, Pavlov a descoperit că animalele salivau chiar la viziune și procese mentale primirii hranei. Mai mult, dacă primirea hranei ar fi fost asociată cu un clopoțel, atunci secreția salivei s-ar fi declanșat doar la simplul auz al acestui clopoțel.

Fizica construcțiilor cu Marius Șoflete lupta cu brațele și viziunea

Viziune și procese mentale este o formă de baza a ceea ce în psihologie se numește condiționare clasică sau pavlovianăîn care organismul asociază un stimul cu un altul. Ca urmare a acestei asocieri, acesta va reacționa la al doilea stimul, cel asociat, într-un mod similar cu reacția față de primul stimul.

Cercetările ulterioare au arătat că acest proces poate fi baza formarii unor preferințe sau a structurării unor temeri, chiar fobii.

tabele de testare a vederii

Behaviorismul tradițional[ modificare modificare sursă ] Deși Thorndike și Pavlov sunt cei care au pus "în scenă" behaviorismul, abia în viziunea psihologiei behavioriste s-a clarificat. Scopul teoretic al acestei științe este predicția și controlul comportamentului. Noua strategie propusă presupunea variația stimulului din mediu, observarea reacției organismului la această schimbare.

Ce se intampla dupa ce murim viziune slabă minus și plus

Argumentele decisive împotriva introspecționismului le-a formulat zoopsihologul John B. Watsoncare a susținut că, dacă psihologia vrea să devină știință, trebuie să își schimbe obiectul cunoașterii, înlocuind conștiința cu comportamentul, singurul care poate fi perceput și supus măsurării.

Apoi, susține Watson, psihologia viziune și procese mentale să își schimbe metoda, înlăturând introspecția și folosind metode independente de subiectul cunoscător, obiective. În al treilea rând, susținea J. Watson, psihologia ar trebui să-și schimbe scopul, să nu se mulțumească doar cu descrieri și explicații asupra realității psihice, ci să formuleze legi ale comportamentului pentru a putea întemeia acțiunea omului în cadrul natural.