Viziunea factorului uman


Comunitatea este o instituție și parte din cultura, ideile și acțiunile învățate de indivizi, și de aceea este diferită de membrii implicați să învețe.

Experiența în teren a arătat că puterea unei comunități se bazează pe saisprezece factori de tărie.

viziunea factorului uman

Aceși factori au fost descriși și identificați ca aparținând celei de-a șasea dimensiuni a culturii și deci ca facând parte din metoda Factorului Uman. De-a lungul întregii vieți, procesul de de ce a dispărut brusc viziunea achiziționa cultură este un proces de învățare. Comunitatea este una dintre cele mai vechi institutii ale umanității și pare a fi existat de tot atât de mult timp de cand există și ființa umană.

viziunea factorului uman

La fel ca toate instituțiile sociale, comunitate nu poate fi văzută sau auzită, ci este un construct social, asemeni modelului unui atom. Comunitatea în sine nu reprezintă un individ, nu poate mânca, gândi, judeca sau juca golf și nu ar trebui să o antropomorfizăm dacă dorim să fim preciși în a o înțelege sau a viziunea factorului uman prezice acțiunile.

Valorificarea factorului uman

Metodologia îsi are originile pe teren, ca metodă de a rezolva o problemă foarte dificilă - problema socială a sărăciei. Asta înseamnă că nu există nicio istorie a publicațiilor academice pe această temă. Atunci când Einstein a scris miopie muschii ochiului sale la începutul secolului 20, toată lumea cunoștea semnificația elementelor descrise de el - e, m, c și «la pătrat» - dar a fost nevoie de el să pună aceste noțiuni împreună pentru a defini un nou mod de a privi universul.

Este posibil să vedeți elementele capacitării comunității și să presupuneți că ceea ce citiți a mai fost spus; nu este adevărat. Factorul Uman și Capacitarea Comunității Metoda ce consideră factorul uman a apărut ca recunoaștere a nevoii de a studia individul ca întreg, inclusiv aspectele spirituale. Metodologia capacitării comunității se bazează pe analiza culturii umane din perspectiva celor șase dimensiuni, una dintre acestea fiind factorul spiritual, inclusiv convingeri și viziunea asupra lumii.

Aceste dimensiuni: technologica, economica, politica, sociala, valori și viziunea asupra lumii, precum și rolul lor în procesul de capacitare vor fi explicate mai jos.

Capacitare și Dezvoltare Un motiv pentru care unii cititori consideră aceste lucruri ca fiind deja cunoscute îl reprezintă similaritatea noțiunilor de dezvoltare a comunității, respectiv capacitare a comunității. Dezvoltarea implică a deveni mai mare și mai complex. Capacitarea implică a deveni mai puternic. Deși cele două noțiuni sunt diferite ca și definiție, totuși ele sunt interconectate în mod complex.

Capacitarea comunității diferă de dezvoltarea comunității prin faptul că nu are origine coloniala sau orientare, de a nu fi limitată la comunitățile rurale și de a se baza pe o examinare mai complexă a comunităților, incluzând cele sase dimensiuni ale culturii și cele șaispreze ceelemente ale tăriei comunității.

Dezvoltarea, inclusiv dezvoltarea unei comunități, reprezintă o creștere in complexitate. Nu este vorba doar de viziunea factorului uman creștere a unei dimensiuni, de exemplu populație, zona de control sau belșug. Dezvoltarea este mai degrabă asemănătoare extinderii unei centrale, decât construcției unei mașini. Pe măsură ce o comunitate devine mai puternică, devine și PAC capacitată. Își crește abilitatea de a realiza lucrurile pe care membrii săi le doresc, iar în acest fel dezvoltă o capacitate, putere, tarie marite.

Putem stimula o comunitate să își devolte propria capacitate, insa nu putem construi noi capacitatea comunității. Metodologia de capacitare a comunității viziunea factorului uman bazează pe implementarea practică a științelor sociale. Depășește limitele metodelor traditionale de dezvoltare a comunității, viziunea factorului uman prejudecățile sale rurale și legături coloniale.

Această metodologie privește comunitatea ca pe orice organism, cultural sau biologic, ca pe lucru care devine mai puternic prin exercițiu sau luptă.

Atunci când oferim totul unei comunități și facem tot ce este nevoie pentru ea, aceasta devine, la modul metaforic, un sedentar cultural. Există într-adevar momente și locuri potrivite pentru o abordare caritabilă, ca de exemplu după un dezastru natural sau provocat de om, atunci când actul de caritate poate însemna diferența dintre viață și moarte.

Dacă însă actul caritabil viziunea factorului uman desfașoară pe o perioadă prea lungă, va conduce la dependență, care la rândul ei conduce la slăbirea comunității și implicit la sărăcirea acesteia. Perioada prea lungă înseamnă mai mult de câteva luni, și nu câțiva ani, așa cum multe persoane din cadrul agențiilor umanitare presupun. Așa cum organismul biologic se atrofiază, la fel și beneficiarii carității își vor pierde abilitatea de a se baza pe forțele proprii.

Elementele Principale ale Capacitării Comunității Se bazează pe opt principii importante: Echilibrul de putere formatorii de opinie și liderii, nu doar majoritatea demografică trebuie să dorească ca o comunitate să se bazeze cât mai mult pe forțele proprii și să fie dispuși la eforturi și sacrificii pentru aceasta.

Mobilizatorul poate fi cineva cu talent și aptitudini înnascute, iar materialul de pregătire de pe acest website are ca scop dezvoltarea și accentuarea acestor aptitudini și talente.

Deși asistență poate fi oferită, aceasta nu ar trebui să fie sub formă de asistență de caritate care promovează dependența și slăbiciunea, ci sub formă de parteneriat, asistență și pregătire care promovează încredere în sine și capacitate întărită.

FACTORUL UMAN ȘI CAPACITAREA COMUNITĂȚII

Organizatiile sau comunitățile beneficiare nu trebuie forțate sau controlate să se schimbe, ci experți pregătiți pentru rolul de activist sau mobilizator ar trebui să intrevină prin stimulare și ghidare. Ingineria socială ar trebui evitată. Este nevoie de persuasiune și de facilitare; Organismele devin mai puternice prin exercițiu, luptă și prin înfruntarea adversarului. Metodologia capacitării incorporeaza acest principiu pentru organizatiile sociale.

Antrenorii sportivi utilizează des sloganul "Fără durere nu există câștig. Deciziile nu pot fi luate pentru sau în numele comunității; O proporție substanțială de resurse necesare pentru un proiect comunitar trebuie să fie puse la dispoziție de către însăși membrii comunității; Golul nostru ar trebui să fie ca încă de la început participanții să preia controlul complet, exercitând dreptul de a lua decizii pe deplin și acceptând întreaga responsabilitate pentru acțiunile care vor conduce la creșterea tăriei lor.

A se vedea Bartle pentru mai viziunea factorului uman detalii despre aceste principii Acesta este setul de baza de principii ale metodologiei capacitării.

viziunea factorului uman

Fiecare dintre cele șase dimensiuni culturale și fiecare dintre cele șaisprezece elemente de tărie sunt apelate în procesul de ajutorare a comunității pentru a se întări, folosind aceste principii. Elementele de tărie Patruzeci de ani de muncă în stimularea comunităților pentru a deveni mai puternice au demonstrat saisprezece elemente de tărie.

Cele Șaisprezece Elemente de Tărie Altruism: Proporția viziunea factorului uman gradul în care indivizii sunt dispuși să sacrifice beneficiile proprii pentru interesul comunității ca întreg lucru reflectat in gradul de generozitate, smerenie individuală, mândrie comunală, susținere mutuală, loialitate, grijă, camaraderie, fraternitate.

Pe măsură ce comunitatea dezvoltă mai mult altruism, dezvoltă și mai multă capacitate. Acolo unde indivizilor, familiilor sau facțiunilor li se permite să fie lacomi și egoiști în detrimentul comunității, acest lucru slăbește comunitatea. Valori Comune: Gradul în care membrii unei comunității împart valori, în special ideea că aparțin unei entități comune care poate înlocui interesele membrilor săi.

Rasismul, viziunea factorului uman și bigotismul slăbesc comunitatea sau organizația. Servicii Comunale: Facilitățile și serviciile din așezările umane precum drumuri, pieșe, apa potabilă, acces la educație, servicii de sănătateîntreținerea acestora, durabilitatea și gradul în care membrii comunității au acces viziunea factorului uman ele.

Cu cât membrii au acces mai mult la faciltățile comunale necesare, cu atât mai mare este gradul lor de capacitare. Pentru a măsura capacitatea unei organizații, se condieră echipamentul de birou, sculele, rechizite, accesul la grupurile sanitare și alte facilități pentru angajați, facilități de lucru, fabrica în sine.

Mijloace de comunicare: In interiorul unei comunități, cât și între aceasta și exterior, comunicarea include drumuri, metode electronice eg telefoane, radio, TV, Internetmedia tipărită ziare, magazine, cărțirețele, limbaje de înțeles comun, gradul de alfabetizare, dorința și abilitatea de a comunica care implică tact, diplomație, disponibilitatea de a asculta și de a vorbi in general.

Pe măsură ce comunitatea comunică mai bine, devine mai puternică.

Curs Managementul resurselor umane

Pentru o organizație, asta implică echipamentul de comunicație, metode și practici disponibile personalului. O comunicare slabă înseamnă o organizație sau o comunitate slabă. Încredere în sine: Deși exprimată de indivizi, în ce măsură este încrederea împărțită în cadrul comunității ca întreg? Viziunea factorului uman pozitive, disponibilitatea, auto-motivația, entuziasmul, optimismul încredere în viziune susman mai degrabă decât atitudini de dependență, diponibilitatea de a lupta pentru drepturile proprii, evitarea stărilor de apatie și fatalism, o viziune a lucrurilor posibile.

Mai multă tărie include mai multă încredere. Context Politic și Administrativ : O comunitate va fi mai puternică, mai capabilă să devină mai puternică și să mențină această tărie dacă se află întrun mediu care susține întărirea comunității. Acest mediu include elemente 1 politice inclusiv valorile și atitudinile liderilor naționali, legi și legislație și 2 administrative atitudinile funcționarilor publici, cât și reglementările și procedurile guvernamentale.

Mediul legal. Atunci când politicenii, liderii, technocrații și funcționarii publici, precum și legile și regulația, adoptă o abordare prevăzătoare, comunitatea este slabă, spre deosebire de cazul când adoptă o atitudine permisivă, de susținere față de o comunitate care acționează pe bază de auto-suținere, caz în care comunitatea devine mai puternică.

Comunitățile pot deveni mai puternice atunci când au parte de un context care le permite asta. Informație: Mai presus decât doar a deține sau a primi informatie neprocesată, tăria unei comunități depinde de abilitatea acesteia de a procesa și analiza ace ainformație, gradul de consțtientizare, cunoștințe și înțelepciune ce definesc membrii de bază precum și comunitatea ca întreg.

Atunci când informația este nu doar mai multă, ci și mai viziunea factorului uman si mai folositoare, comunitatea va fi mai puternică. A se nota că acest aspect este în conexiune cu, dar diferă de elementele de comunicare prezentate mai sus. Intervenție: Care sunt dimensiunile si eficacitatea acțiunilor de animație mobilizare, managementul pregătirilor, sensibilizare, stimulare cu scopul de a întări comunitatea? În ce măsură sursele de caritate externe sau interne cresc gradul de dependență sau slăbesc comunitatea, viziunea factorului uman acestea determină comunitatea să acționeze și astfel să devină mai puternică?

Factorul uman

Este acestă intervenție durabilă sau depinde de planurile susținătorilor din exterior, care au viziunea factorului uman diferite față de cele ale comunității? Atunci cînd o comunitate are mai multe surse de stimulare a dezvoltării, are mai multă putere.

Leadership: Leaderii au putere, influență și capacitatea de a urni comunitățile din loc. Cu cât managementul este mai eficient, cu atât mai puternică este comunitatea.

Deși nu este locul pentru o dezbatere ideologică între leadership-ul demografic și cel participativ, in contrast cu stilurile totalitariste, autoritare și dictatoriale, cel mai eficient și durabil leadership pentru întărirea comunității, nu doar a liderilor este cel care operează astfel încât să urmeze viziunea factorului uman și dorințele comunității ca întreg, să adopte un rol de facilitator și de susținere.

Liderii trebuie să dețină abilități, dorință și ceva charisma. Cu cât leadership-ul este mai eficient, cu atât mai multă capacitate are comunitatea sau organizația. In lipsa unui leadership bun, comunitatea devine mai slabă.

Relaționare: Nu doar "ceea ce știi," dar și "pe cine știi" poate fi o sursă de tărie. În ce măsură membrii unei comunități, in special liderii, cunosc persoane și agentiile sau organizațiile acestora care pot produce resurse folositoare pentru întărirea comunității ca întreg? Legăturile folositoare, posibile sau deja existente, care există în cadrul comunității și cu cei din afara ei.

Cu cât rețeaua este mai eficientă, cu atat mai puternică este comunitatea sau organizația. Izolarea duce la slăbirea comunității. Organizație: Gradul în care diverși membri ai comunității se văd având un rol de susținere al comunității ca întreg, inclusiv in sensul sociologic integritatea organizatională, structură, proceduri, procesele de luare a deciziilor, eficiența, diviziunea muncii și complementaritatea rolurilor și a funcțiilor.

Cu cât o comunitate sau organizație este mai organizată sau mai eficient organizată, cu atât posedă mai multă capacitate sau tărie. Putere Politică: Gradul în care comunitatea poate participa în luarea deciziilor la nivel național și regional.

Așa cum indivizii au diverse grade de putere viziunea factorului uman cadrul unei comunități, la fel și comunitățile pot avea diverse grade de putere și influență în la nivel regional și național.

viziunea factorului uman

Cu cât este mai mare puterea politică și influența pe care o comunitate sau o organizație le viziunea factorului uman exercita, cu atât mai mare este gradul său de capacitate. Abilități: Abilitatea manifestată de indivizi de a contribui la organizarea comunității și abilitatea acesteia de a realiza lucrurile pe care și le-a propus, abilitățile tehnice, organizaționale și de mobilizare.

Cu cât o organizație sau comunitate poate obține și folosi mai multe abilități viziunea factorului uman grup sau individualecu atât mai puternică este comunitatea sau organizația.

Istoria ingineriei factorului uman în America[ modificare modificare sursă ] Istoria oficială descrie activitățile în ordine cronologică. Acest lucru poate fi împărțit în 5 marcatori: [4] Evoluția înainte de primul război mondial[ modificare modificare sursă ] Înainte de primul război mondial, singurul test de compatibilitate umană la mașină era de încercare și eroare; dacă omul funcționa cu mașina, era acceptat, altfel era respins.

Încredere: Gradul în care membrii comunității au încredere unii în alții, îndeosebi în liderii și în funcționarii comunitari, care reflectă gradul de integritate onestitate, fiabilitate, deschidere, transparență, încredere în interiorul comunității. Mai multă încredere și fiabilitate într-o comunitate sunt semne ale unei capacități crescute.

Necinstea, corupția, frauda și diversiunea resurselor viziunea factorului uman - toate acestea contribuie la slăbirea comunității sau a organizației.

Unitate: Un simț comun de apartenență la o entitate cunoscută ex. Atunci când o comunitate sau o organizație este mai unită, devine mai puternică. Unitatea nu înseamnă că toți sunt identici, la fel, ci că aceștia tolerează diferențele dintre ei și lucrează pentru un bine comun. Belșug: Gradul în care comunitatea ca întreg spre deosebire de indivizii care o alcătuiesc are control asupra resurselor actuale și potențiale, precum și producția și distribuția de bunuri și servicii rare dar folositoare, monetare și nemonetare inclusiv donate, echipament, furnituri, cunosștințe, abilități.

Viziunea factorului uman

Cu cât o comunitate este mai viziunea factorului uman, cu atât este mai puternică. Atunci când indvizii lacomi, familii sau fractiuni achiziționează averi în detrimentul comunității viziunea factorului uman al organizației ca întreg, comunitatea sau organizația devine viziunea factorului uman slabă. Cele Șase Dimensiuni ale Culturii în Comunitate Mai sus am specificat că metodologia de capacitare a comunității face referire la cele șase dimensiuni culturale și aplică cele cinci principii de întărire fiecăreia în parte.

Mai jos urmează o descriere detaliată a acestor dimensiuni. Dimensiunea Tehnologică a Comunității: Dimensiunea tehnologică a culturii o reprezintă capitalul acesteia, ustensile, aptitudinile și modalitățile de a aborda mediul fizic.

Este interfața dintre umanitate și natură. Nu uitați că nu ustensilele fizice formează dimensiunea tehnologică a culturii, ci ideile și comportamentul învățate - care permit oamenilor să inventeze, folosească și să învețe pe alții despre aceste instrumente.

  • Este posibil să se îmbunătățească miopia
  • Viziune plus sau minus ceea ce înseamnă
  • Forul tehnicilor de restaurare a vederii

Tehnologia este o dimensiune culturală, asemănător credințelor și modelelor de interacțiune. Este o formă simbolică. Această dimensiune culturală este ceea ce economistul numește "capital real" spre deosebire de capitalul financiar.

Reprezintă ceva de valoare care viziunea factorului uman este produs pentru consum direct, ci va fi folosit pentru a crește producția viitoare generând mai mult belșug ; investiție. În dezvoltarea capacității, aceasta este unul dintre cele șaisprezece elemente de tărie care se schimbă crește pe măsură ce organizația sau comunitatea devine mai puternică.

În războiul împotriva sărăciei, tehnologia este o sursă importantă de arme. Pentru un individ sau viziunea factorului uman familie, tehnologia include casa acestora, mobila și facilitățile gospodăriei, inclusiv aparatele și ustensilele de bucătărie, uși, ferestre, paturi și lămpi.

  • Ritual de îmbunătățire a vederii
  • Exerciții pentru antrenarea ochilor
  • Miopie post

Limba, una dintre caracteristicile principale ale fiinșei umane, aparține dimensiunii tehnologice este un instrument. Acesta este acompaniată de instrumente de comunicație precum radio, TV, cărți și mașini de scris acum computere.