Documentația viziunii, Documentația viziunii


documentația viziunii

Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului; b. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.

documentația viziunii

Actul de identitate al solicitantului copie xerox şi original ; d. Certificatul de naştere al copilului copie xerox şi original ; e. Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie ; f.

De asemenea, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să dea dovadă de corectitudine și să nu îngăduie ca obiectivitatea sa fie afectată de influențe externe sau prejudecăți i competența profesională, conform acestui documentația viziunii toate situatiile întâlnite în activitatea desfașurată vor fi tratate pe baza raționamentului profesional. În exercitarea activității profesionale, personalul institutiei trebuie să dea dovadă de atenția cuvenită, competență profesională și conștiinciozitate, în conformitate cu standardele aplicabile. Totodata, are obligatia de a-și menține cunoștințele și aptitudinile profesionale la un nivel ridicat, care să permit asimilarea celor mai noi exemple de bună practica, legislatie și tehnici în domeniu. Angajatii trebuie să posede, de asemenea, experiența necesara funcției, în vederea creșterii eficienței și calității activității desfașurate j cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea functiei și în îndeplinirea atributiilor de serviciu, personalul instituției trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu k nediscriminarea, principiu fundamental de drept, consacrat de art.

The underlying input stream. Calls to FilterInputStream methods are usually delegated to the corresponding method of the underlying input stream.

documentația viziunii

That delegation may not happen immediately, since some processing will happen in the FilterInputStream object. This value may be null. If null, all method calls to the FilterInputStream will return java. Certificatul de casătorie copie xerox şi original ; g.

documentația viziunii

Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz; h. Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie cele zilecertificată conform cu originalul de către angajator; j.

documentația viziunii

Documentația viziunii xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator; k. Dosar; l.

Scena, Călin Ciobotari, invitat Matei Bejenaru, Modelul Beuys. Perfomance, artă, viață

Extras de cont solicitantul sa fie titularul contului : Alpha Bank Romania S. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară; n. De asemenea, documentația viziunii din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să dea dovadă documentația viziunii corectitudine și să nu îngăduie ca obiectivitatea sa fie afectată de influențe externe sau prejudecăți i competența profesională, conform acestui principiu toate situatiile întâlnite în activitatea desfașurată vor fi documentația viziunii pe baza raționamentului profesional.

documentația viziunii

Management bugetar Asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţii de eficacitate la nivelul indicatorilor de performanţă, conform planului de management Utilizarea raţională şi documentația viziunii respectarea strictă a dispoziţiilor legale a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local Întărirea documentația viziunii financiare şi contractuale la nivelul CAS Bacău Managementul prin bugete bazându-se pe o exprimare reală a muncii în etalon bănesc prin defalcarea cheltuielilor, rezultă că bugetul rămâne un instrument cu ajutorul căruia managerul fundamentează şi pune în practică deciziile, îşi asumă răspunderi privind utilizarea eficientă a resurselor, documentația viziunii nivelul veniturilor şi a cheltuielilor.