Integrarea punctelor de vedere


Toate statele membre ale UE au semnat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitățicare prevede dreptul tuturor elevilor și studenților cu dizabilități la educație integrarea punctelor de vedere.

integrarea punctelor de vedere

În categoria dizabilităților se înscriu cele fizice, precum scleroza multiplă și epilepsia, cele senzoriale, precum dificultățile de vedere și auz, cele emoționale, precum tulburările de hiperactivitate și deficit de atenție, și versul de testare a ochilor de dezvoltare, precum spectrul autist și dislexia.

Educația incluzivă îi așază pe elevi în centrul unui sistem care trebuie să recunoască, să accepte și să reacționeze la diversitatea elevilor.

Cel mai vizualizat

Acest demers ridică o serie de probleme pentru profesori, care au declarat că nevoia lor cea mai mare o reprezintă sprijinul pentru elevii cu cerințe speciale Sondajul OCDE TALIS, Profesorii din clasele incluzive trebuie să aibă în vedere o gamă variată de tehnici de predare și tehnologii de asistență, care să permită elevilor cu, spre exemplu, dificultăți de vedere, să traducă textul în vorbire, sau elevilor cu dislexie să-și redacteze temele scrise cu ajutorul unor programe de tehnoredactare computerizată în loc să le scrie de mână.

Intervențiile pot presupune și o reorganizare a mediului de studiu, astfel încât să faciliteze accesul și sprijinul suplimentar în unele cazuri.

Astfel de măsuri îi ajută pe elevii cu cerințe speciale să-și atingă potențialul în școală și în comunitate, fapt ce le oferă un acces neîngrădit la o educație relevantă, într-un mediul echitabil, care le va permite să-și trăiască viața din plin. Sondajul privind cerințele educaționale speciale s-a desfășurat pe platforma School Education Gateway între 15 octombrie și 2 decembrie și a cumulat de răspunsuri. Raportându-vă la situația din zona dumneavoastră, care situație considerați că ar descrie cel mai bine mediul de învățare al elevilor cu CES?

Raportându-vă la școala dumneavoastră sau la o școală pe care o cunoașteți, care dintre următoarele strategii sunt aplicate în cazul elevilor cu CES?

Selectați toate variantele relevante.

integrarea punctelor de vedere

Răspunsurile la această întrebare indică faptul că școlile aplică o gamă variată de strategii și abordări pentru a facilitata predarea și învățarea în cazul elevilor cu CES. Diversitatea răspunsurile evidențiază faptul că o parte din aceste abordări sunt folosite în combinație cu altele, completându-se reciproc. Metodele și abordările folosite depind probabil de cerințele educației integrarea punctelor de vedere, precum și de politicile regionale și naționale și de contextul școlar.

Account Options

Procedurile de evaluare sunt un parametru important în procesul de adoptare a abordărilor și de proiectare a strategiilor de sprijin al elevilor cu CES. Care sunt principalele obstacole în calea unei educații incluzive în școala dumneavoastră sau într-o școală pe care o cunoașteți? Alegeți trei variante.

integrarea punctelor de vedere

În opinia dumneavoastră, în ce măsură vor fi integrați elevii cu CES în școala dumneavoastră sau o școală pe care o cunoașteți în următorii cinci ani? În ce măsură considerați că sunteți suficient pregătit ă pentru a integra elevi cu CES în clasa dumneavoastră?

integrarea punctelor de vedere

Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă presupune adaptare și ajustare. În ciuda multiplelor strategii care îi pot ajuta pe elevii cu CES să ia parte la învățământul de masă, un număr de bariere se ridică în integrarea punctelor de vedere profesorilor și personalului didactic: de la probleme de personal lipsa formărilor insuficiente și a personalului de specialitate la cele sociale, precum rezistența comunității locale și a colegilor Î3.

Anexă: Rolul respondenților.