Înregistrarea viziunii umane


simulator de viziune puzzle

Muzeul Național al Hărții și Cărții Vechi va fi apreciat ca un centru pentru studiul și interpretarea lumilor și a istoriilor descrise de hărțile și de cărțile vechi, pus la înregistrarea viziunii umane necondiționată a specialiștilor. MNHCV este și un muzeu al publicului pasionat înregistrarea viziunii umane aventura cunoașterii care va trăi experienţe de învățare unice într-un spațiu muzeal experimental și creativ.

MISIUNE: Prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunităţii, facem dintr-un muzeu cu o colecție unică în România o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul şi angajarea creativă.

viziunea a căzut de la droguri

MNHCV este mai mult decât un muzeu, este un centru pentru studierea și reconsiderarea istoriei și a geografiilor lumii descrise de hărțile și cărțile vechi din colecție. Direcții de acțiune, perioada — 1.

care a pierdut vederea după naștere

Cercetare sistematică pentru crearea de conținut tematizat 2. Îmbogățirea și punerea în valoare a patrimoniului, inclusiv înregistrarea viziunii umane contribuția sectorului regula viziunii creativ ce se va dezvolta în jurul muzeului, a comunității proxime și de specialiști 3.

Educație muzeală care să transforme muzeul într-un spațiu de învățare permanentă, un mediu pentru inspirație care aduce laolaltă publicul, pentru a vedea și înțelege lumea din perspectiva hărților și a scrierilor vechi despre ea.

mască de vedere fără ochi

Redefinirea imaginii muzeului pentru descoperirea acelor elemente identitare care vor ajuta viziunea și misiunea instituției să își găsească argumentație și sens. Obiective: 1.

erotomania vedere încețoșată

Asigurarea cadrului optim de dezvoltare organizațională printr-un management profesionist și eficient al colecției muzeului și al resurselor umane antrenate, reflectat în toate funcțiile de bază: conservare, restaurare, cercetare, valorificare, îmbogățire, educare etc. Transformarea MNHCV într-un muzeu multifuncțional, accesibil și deschis interpretării istoriei conținute, relevate de patrimoniul deținut, dedicat experimentului în orice proces de valorificare a colecției și adept al participării publicului în dinamica și dezvoltarea sa permanentă.

Transformarea muzeului într-un spațiu al inovației culturale prin dezvoltarea unui mediu creativ constituit din specialiștii muzeului, sectorul creativ local și beneficiari, contributori.

pentru a îmbunătăți vederea alimentelor

Valori: Grija pentru patrimoniu, educaţia pe tot parcursul vieţii, dialogul şi implicarea, incluziunea şi diversitatea socială, reprezentativitatea colecțiilor, calitatea în defavoarea cantității.